BURÇLAR

Makina elemanlarının bağlantı noktalarında hem kuvvet iletmek, hem de ani hareket ve titreşimleri sönümlemek amacıyla kullanılan , sınırlı dönme hareketi sağlayabilen elemanlardır.

01