LABORATUVAR

 

Laboratuvarımızda;
Kauçuk- Sertlik Ölçümü (Shore A) TS ISO 7619-1 , ASTM D 2240 – 05
Kauçuk- Yoğunluk Ölçümü TS 2827- ISO 2781 (Metot A), ASTM D 297-93 Madde 16.3
Kauçuk- Kalıcı Deformasyon (Sıkıştırmada)  (24 Saat) TS 4595-ISO 815,ASTM D 395-03 (Metod B)
Kauçuk-Kopma Mukavemeti + Uzama- Çekme Deneyi TS ISO 37, ASTM D 412-06, DIN 53504
Kauçuk- Elastikiyet (Rebound Resillience) TS 9568, DIN 53512, ISO 4662
 Kauçuk- Havada Yaşlandırma (70 Saat) TS ISO 188 (Metot B),ASTM D 573-04 ,DIN 53508
 Kauçuk- Standart Yağ ve Sıvılarda Yaşlandırma(70 Saat) TS ISO 1817, ASTM D 471-06e1
Kauçuk- Aşınma Mukavemeti TS 11007, ISO 4649 (2010/E)
Kauçuk- Anorganik Dolgu Yüzdesi (Kül) TS 336 – ISO 247(Metot A)
Kauçuk- Ozon Testi (72 Saat) TS ISO 1431-1 (Metot A) ,ASTM D 1149-07
Kauçuk- Yırtılma Mukavemeti TS4698-ISO 34-1(MetotB,İşlemA), ASTM D 624-00
Kauçuk-Metal Yapışması TS ISO 813,ASTM D 429-08 (Metot B)
Kauçuk- Rheometre (Vulkanizasyon) Eğrisi (10 Dakika) TS 8969-ISO 6502, ASTM D 5289-07a, DIN 53529
Kauçuk- Düşük Sıcaklığı Dayanım (5 Saat) TS 4709 (Madde 2.3.9)
Kauçuk- Dinamik Yorulma (De Mattia)(50.000 cycle) TS ISO 132, ASTM D 430-06(Metot B )
Testleri yapılabilmektedir.

Laboratuvarımızdan Fotoğraflar;

LABARATUAR

LABARATUAR2

LABARATUAR3

LABARATUAR4

LABARATUAR5